fbpx

Coronavirus COVID-19 report

Branding Solutions Coronavirus COVID-19 report Social Media Listening 29 June, 2020 Người Việt đi du lịch Việt – Du lịch phục hồi sau dịch COVID-19

Du lịch có thể nói là một trong những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất vì tình hình lây lan của dịch COVID-19 khi mọi hoạt động khai thác phải tạm dừng. Tuy nhiên sau khi Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới, các hoạt động thúc đẩy du lịch đã dần trở lại đặc biệt là du lịch trong nước.

Branding Solutions Coronavirus COVID-19 report 17 April, 2020 Chiến dịch Marketing ngành sữa mùa COVID-19
 Báo cáo được thực hiện bởi Kompa Consulting (trực thuộc Kompa Group) - một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn và giải pháp liên quan đến Mạng Xã Hội và Dữ liệu lớn (Big Data) hàng đầu tại Việt Nam dựa trên nền tảng toàn cầu Radaa.net. Liên hệ với ...
Coronavirus COVID-19 report 1 April, 2020 Người dùng Internet tại Việt Nam nói gì về “Cách Ly Toàn Dân”
 Báo cáo được thực hiện bởi Kompa Consulting (trực thuộc Kompa Group) - một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn và giải pháp liên quan đến Mạng Xã Hội và Dữ liệu lớn (Big Data) hàng đầu tại Việt Nam dựa trên nền tảng toàn cầu Radaa.net. Liên hệ với ...
Coronavirus COVID-19 report 27 March, 2020 Phân tích chiến dịch Truyền Thông “Rửa Tay Đúng Cách” – Chung tay đẩy lùi COVID-19
 Báo cáo được thực hiện bởi Kompa Consulting (trực thuộc Kompa Group) - một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn và giải pháp liên quan đến Mạng Xã Hội và Dữ liệu lớn (Big Data) hàng đầu tại Việt Nam dựa trên nền tảng toàn cầu Radaa.net. Liên hệ với ...